Współczesne metody nauczania – wybrane przykłady

Współczesne metody nauczania – przykłady

Sposoby nauczania to temat rzeka. Odkąd zaczęto na serio zajmować się edukacją zaczęło się również pojawiać wiele teorii opisujących różne metody nauczania. Polska pedagogika w dużym stopniu nadal bazuje na założeniach pedagogiki Janusza Korczaka, warszawskiego pediatry i doktora, który zdecydował się poświęcić swoje życie dzieciom, zamieszkał z nimi w domu dziecka i oddał wraz z nimi życie w czasie wojny. Jego założenia gwarantują dziecku prawo do miłości, szacunku i samostanowienia. Te prawa są także podstawą dzisiejszych metod. Współczesne metody nauczania bazując na niezbywalnych prawach dziecka stawiają głównie na metody aktywne. Metody aktywne bezpośrednio angażują dziecko w procesy dydaktyczne. Dzięki temu proces nauki staje się niejako naturalny i dziecku łatwiej zapamiętać czego i w jakich kontekstach się uczy.  Metody aktywne polegają na wzajemnym aktywizowaniu się nauczyciela i dziecka. Współczesne metody nauczania to przykładowo metody eksponujące, które używają w procesie dydaktycznym sztuk teatralnych czy filmów, metody praktyczne jak ćwiczenia w laboratorium czy tworzenie projektów i jedna z najbardziej efektywnych i rozpowszechnionych metoda problemowa.

Metoda problemowa – efekty i skuteczność

Bardzo popularna metoda problemowa polega jak sama nazwa wskazuje na rozwiązywaniu określonych problemów. Jest to szukanie niewiadomej odpowiedzi, które zmusza dziecko do analizowania, interpretowania, a w końcu poddania w wątpliwość wielu zdobytych wcześniej wiadomości. Jest to metoda, która bazuje na zdobytej wiedzy i jej kreatywnym wykorzystaniu w praktyce. Przykłady zastosowania metody problemowej to dyskusja, inscenizacja, gry dydaktyczne czy burza mózgów. Każda z nich ma inne cele i zadania, ale przynosi podobne efekty. Są to głównie łatwość zapamiętania wiedzy, pełne zaangażowanie uczniów, inspiracja do odkrywania nowych podejść do tematu i radość ze zdobytej wiedzy. Jest to więc metoda wysoce efektywna i skuteczna, a przy tym dająca dużą radość dzieciom i nauczycielom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *