Jak wyznaczyć sobie cele językowe?

Skuteczna nauka języków obcych możliwa jest tylko wtedy, gdy rzeczywiście chcemy się uczyć i wiemy, po co to robimy. Nie trudno się domyśleć, że dzieci, które zostają przymuszone do nauki w klasie szkolnej, nie zawsze wiedzą, dlaczego muszą wkuwać kolejne obcobrzmiące słówka i do czego potrzebna jest im znajomość obcych reguł, jeśli i tak nie będą ich stosować na co dzień. Inaczej wygląda to w przypadku osób dorosłych, które uczą się języka obcego w konkretnym celu i nie dlatego, że ktoś im tak nakazał, a dlatego, że rzeczywiście chcą poszerzyć swoje kompetencje językowe.

Co to są cele językowe?

Cele językowe to nic innego jak zamierzone efekty naszych działań, punkty końcowe, do których będziemy w stanie dotrzeć, gdy nauczymy się obcego języka. Wyznaczenie celów językowych jest konieczne, jeśli chcemy uczyć się efektywnie. Przekonują o tym wszyscy językoznawcy, a szczególnie osoby na co dzień zajmujące się nauczaniem języków obcych. W szkołach językowych kładzie się duży nacisk na to, by kursanci wyznaczyli sobie cele językowe i systematycznie przybliżali się do ich realizacji. Jakie to mogą być cele? Przykładowo rozpoczęte kursy języka niemieckiego pomogą zdobyć awans, wybrać się w podróż do Berlina, czy nawiązać kontakt z niemieckojęzyczną influencerką.

Cele językowe nie powinny być zbyt ogólnikowe. Nie wystarczy powiedzieć, że chcę znać język, albo że chcę się porozumiewać w języku niemieckim. Tego chcą wszyscy. Ważne są cele indywidualne, nasze potrzeby, jakie będziemy w stanie zrealizować, jeśli przyłożymy się do nauki obcego języka.

Jak motywować się do nauki języków obcych?

Ci, którzy godzinami ślęczą nad podręcznikami do nauki niemieckiego, ale nie robią tego z zaangażowaniem i nie do końca wiedzą, po co się uczą, niejednokrotnie osiągają gorsze efekty niż ci, którzy poświęcają na naukę mniej czasu, ale robią to z pasją.

Naukę języka obcego można rozpocząć w dowolnym momencie, ale jeśli uczymy się tak po prostu, dla zabicia czasu i niespecjalnie mamy gdzie używać nowe słówka, dość szybko może dopaść nas uczucie zniechęcenia i bezsilności. Inaczej jest wówczas, gdy potrafimy się odpowiednio do nauki zmotywować. Jak to zrobić? No właśnie poprzez wyznaczenie celów językowych. Oczywiście pewnego rodzaju motywację stanowi fakt uczęszczania na grupowe zajęcia języka niemieckiego i chęć utrzymania równego poziomu z innymi uczestnikami kursu. Motywacją może być również to, że uczęszczamy na zajęcia odpłatnie. Niemniej to właśnie cele językowe najmocniej motywują do nauki języków obcych.

Jak wyznaczyć cele językowe?

Wyznaczenie celów językowych jest konieczne, jeśli chcemy, by nauka obcego języka stała się źródłem radości, a nie frustracji. Cel językowy nie powinien być wizualizacją tego, co nam się wydaje, że chcemy osiągnąć, ale odzwierciedleniem tego, do czego naprawdę dążymy. Pamiętajmy przy tym, by był to cel realistyczny. Raczej nie uczymy się niemieckiego po to, by móc odwiedzić kanclerza Niemiec. Cel powinien być możliwy do osiągnięcia, a przy tym mierzalny, tak byśmy mogli monitorować postępy i kierunek, w jakim podążamy ku realizacji swoich celów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *