Witamy na stronie Dobra Edukacja


Własne biuro rachunkowe – jakie trzeba mieć wykształcenie?

Zawód księgowej jest w dzisiejszych czasach dość dobrze opłacany. Jednakże, by móc otworzyć własne biuro rachunkowe trzeba posiadać odpowiednie wykształcenie. Jakie studia należy skończyć i jakie zdobyć doświadczenie, by stało się to możliwe? Odpowiedzi udzielamy poniżej.


Osoba, która chce otworzyć własne biuro rachunkowe musi posiadać Licencję Ministerstwa Finansów. Można ją uzyskać na kilka sposobów. Pierwszy z nich to ukończenie studiów na kierunku rachunkowość lub podatki, 2 lata praktyki w zawodzie księgowej oraz zdanie egzaminu na wyżej wspomnianą licencję. Natomiast drugi sposób wygląda następująco: ukończenie studiów z rachunkowości lub podatków oraz 3-letni staż pracy w biurze rachunkowym. Wtedy unika się konieczności zdawania egzaminu na licencję MF i otrzymuje się ją automatycznie. Trzecim sposobem jest ukończenie jakiejkolwiek szkoły wyższej, a następnie studiów podyplomowych z rachunkowości lub podatków oraz odbycie 2-letniej praktyki w branży księgowej i zaliczenie egzaminu na Licencję MF. Ta ścieżka kariery jest dłuższa, ale umożliwia otworzenie własnego biura rachunkowego także tym osobom, które nie ukończyły studiów o kierunku związanym z finansami.


Kolejnym, czyli czwartym sposobem, jest uzyskanie dyplomu w jakiejkolwiek szkole wyższej oraz 3-letnie doświadczenie w księgowości nabyte podczas pracy w biurze rachunkowym. Może stać się to nieco utrudnione dla osób, które ukończyły studia niezwiązane z branżą księgowo-rachunkową, ponieważ nie będą miały wykształcenia kierunkowego, a w związku z tym ich szanse na otrzymanie zatrudnienia w firmie księgowej będą dużo mniejsze, niż osób po rachunkowości/księgowości. Ostatnim sposobem jest posiadanie licencji doradcy podatkowego. Dysponując takim dokumentem możemy od razu rozpocząć własną działalność.

<< Wróć do poprzedniej strony