Witamy na stronie Dobra Edukacja


Polska szkoła internetowa

Polska szkoła internetowa – jak to działa?

Polska szkoła internetowa to projekt edukacyjny, mający na celu wsparcie dzieci mieszkających w Polsce, które z jakichś przyczyn nie mogą pobierać nauki w szkole stacjonarnej. Dzieci te – cierpiące na różne dolegliwości, często podróżujące, itp. – realizują program nauczania domowego. Szkoła internetowa powstała jednak z myślą nie tylko o dzieciach przebywających w Polsce, ale również o tych, które mieszkają za granicą. Dotyczy to zarówno dzieci, których rodzice są Polakami i planują powrót do kraju, jak i pociech, których tylko jeden rodzic jest Polakiem i prawdopodobnie rodzina do ojczyzny nie powróci.

Dlaczego warto skorzystać z oferty polskiej szkoły internetowej?

Polskich szkół oferujących naukę online powstało kilka, ale najważniejszą jest Polska Szkoła Internetowa „Alfa i Omega”. Zalety korzystania z nauczania online są ogromne. Przede wszystkim dziecko może uczyć się o dowolnej porze, a powszechny dostęp do Internetu umożliwia dotarcie do materiałów edukacyjnych z każdego miejsca. Dziecko nie musi podążać za innymi uczniami – może realizować materiał we własnym tempie, robić przerwy w dowolnym momencie. Rodzic oszczędza czas i pieniądze, gdyż nie musi zawozić dziecka do szkoły, organizować mu zakwaterowania oraz dodatkowych materiałów dydaktycznych. Polska szkoła internetowa gwarantuje, że ukończenie jej jest równoznaczne z zakończeniem edukacji w szkole stacjonarnej tego samego stopnia. Uczeń, który wróci do kraju po kilku latach życia za granicą, bez żadnych przeszkód będzie mógł kontynuować naukę w tradycyjnej szkole.

Jak działa polska szkoła internetowa?

Szkoła internetowa realizuje program nauczania przewidziany dla uczniów sześcioletnich szkół podstawowych oraz gimnazjów. Od września 2017 roku program ten ulega zmianie – edukacja w szkole podstawowej wydłuża się do lat 8, zaś gimnazja stopniowo będą wygaszane. Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko korzystało z oferty szkoły internetowej, muszą dopełnić kilku formalności, a podstawową jest nadanie dziecku nr pesel. Dokumentem wymaganym przez szkołę jest także opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko nie musi biegle posługiwać się językiem polskim. Polska szkoła internetowa oferuje dodatkowe zajęcia online dla dzieci, którym wysławianie się w języku ojczystym sprawia trudności.

Jak wygląda nauka w szkołach internetowych?

Rok szkolny rozpoczyna się tradycyjnie, 1 września. Każdy tydzień nauczania zakończony jest testem. Do wyników testów rodzice mają dostęp, dzięki czemu wiedzą, którą partię materiału należy jeszcze powtórzyć. Nauka kończy się w kwietniu, a potem następuje kilka tygodni powtarzania całego materiału. Od początku czerwca do 20 sierpnia należy przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w jednej z placówek na terenie UE. Zaliczony egzamin jest podstawą do otrzymania polskiego świadectwa szkolnego i promocji do kolejnej klasy. Polska szkoła internetowa współpracuje z placówkami partnerskimi, w których dotychczas można było zdać sprawdzian szóstoklasisty oraz egzamin gimnazjalny. Egzamin gimnazjalny będzie się jeszcze odbywał przez dwa kolejne lata.

<< Wróć do poprzedniej strony