Witamy na stronie Dobra Edukacja


Nauczanie domowe

Choroba dziecka a nauczanie domowe

Długotrwale chory uczeń ma prawo do nauczania indywidualnego, czyli obecności nauczyciela w domu. Procedura nie jest wyjątkowo skomplikowana, choć wymaga m.in. uzyskania opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Rodzic powinien zapewnić takiemu dziecku warunki odpowiednie do nauki. Dobrym pomysłem jest także tzw. nauczanie domowe, czyli skorzystanie z oferty szkoły internetowej, realizując program nauczania tożsamy z programem tradycyjnej szkoły.

Dlaczego przewlekle chory uczeń nie radzi sobie z nauką?

Właśnie dlatego, że jest chory. Co prawda niektóre przewlekłe choroby nie wykluczają uczestnictwa w życiu szkoły – dziecko może pobierać naukę, ale ma z tym wyraźne trudności. Może się gorzej czuć, szybciej męczyć, mieć problemy z koncentracją. Może mieć również trudności z radzeniem sobie z sytuacjami stresowymi, wynikającymi ze skomplikowanych relacji z rówieśnikami. Częste nieobecności w szkole również nie wpływają pozytywnie na poziom zaangażowania w naukę. Ponadto dziecko nie może nawiązać trwałych znajomości. Problemem jest również przyjmowanie leków. Niektórzy nauczyciele podejmują się podawania dziecku leków o odpowiedniej porze, ale najlepiej, gdy obowiązku tego pilnują rodzice. Lepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji wydaje się być nauczanie domowe.

Na czym polega nauczanie domowe?

Dziecko uczy się dokładnie tego samego, co jego rówieśnicy w tradycyjnej szkole. Polska Szkoła Internetowa „Alfa i Omega kieruje swoją ofertę do dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat, czyli uczniów tzw. „zerówki”, szkoły podstawowej oraz wygaszanych gimnazjów. Rodzice, którzy zdecydują się na nauczanie domowe dziecka, uzyskują dostęp do platformy edukacyjnej, na której znajdują się kolejne lekcje, ćwiczenia i różnego typu materiały edukacyjne, w tym lekcje „na żywo” z nauczycielem. Rok szkolny zaczyna się i kończy w terminie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Po etapie edukacyjnym, następuje etap powtórzeniowy, który przygotowuje do zdania egzaminu klasyfikacyjnego. Pozytywny wynik z egzaminu uprawnia do otrzymania promocji do kolejnej klasy i świadectwa szkolnego.

Dlaczego nauczanie domowe jest odpowiednie dla chorych dzieci?

Chore dziecko nie musi codziennie pokonywać trudnej drogi do szkoły. Nie jest narażone na kolejne choroby, nawet zwykłe przeziębienia. Może uczyć się w domu, ale i w szpitalu czy sanatorium. Może robić przerwy w dowolnym momencie – częściej lub rzadziej niż co 45 minut. Dziecko realizuje materiał we własnym tempie, może go powtarzać tak długo, aż zrozumie wszystkie omawiane zagadnienia. Nauczanie domowe wymaga większego zaangażowania rodziców, którzy zwykle i tak sprawują opiekę nad przewlekle chorym dzieckiem. Młody człowiek uzyskuje dzięki temu indywidualne podejście nauczyciela-rodzica, który nie ma pod opieką całej klasy szkolnej.

<< Wróć do poprzedniej strony