Witamy na stronie Dobra Edukacja


E-nauczanie - korzyści płynące z nauki online

E-nauczanie to niezwykle istotny aspekt rozwoju technologii informacyjnej. Zdobywanie wiedzy przez Internet było jeszcze niedawno uznawane za mniej efektywne, a wielu pedagogów nie wierzyło, że jest w stanie zastąpić tradycyjną szkołę. Jednak korzyści płynące ze zdalnego uczenia się są coraz bardziej doceniane, a ta forma nauki przestaje odgrywać marginalną rolę w procesie edukacji. Plusów e-nauczania  jest sporo, niezależnie czy mowa o zastosowaniu go w firmach, by szkolić pracowników, czy też w kształceniu dzieci.

Internet jest źródłem niewyczerpanej ilości rozrywki i wiedzy. Chociaż młode pokolenie nie wyobraża sobie już dzisiaj życia bez dostępu do sieci, to jednak korzystanie z niej jest umiejętnością, którą należy wypracować. Oczywiście – wejście na jakąkolwiek stronę internetową jest w założeniu bardzo proste i intuicyjne. W praktyce jednak ilość informacji, jaka zalewa nas zewsząd, może obniżyć efektywność czasu spędzonego  w Internecie. Dlatego też warto uczyć dzieci, w jaki sposób szukać przydatnych  i sprawdzonych informacji. Jednak samodzielne poszukiwanie wiedzy to nie wszystko. Współczesne technologia daje nam o wiele więcej – zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez e-nauczanie. Chociaż nie jest to nowy wynalazek, to jednak z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. A postęp technologiczny pozwala na coraz większe udoskonalanie tej metody nauki.

E-nauczanie. Zalety

Niskie koszty.
E-nauczanie jest o wiele tańsze niż nauczanie stacjonarne (więcej informacji na ten temat znajdziesz na polskaszkolainternetowa.co.uk/E-nauczanie. Przede wszystkim eliminowane są koszta wynajmu sali konferencyjnej, klasy lub innego rodzaju pomieszczenia, które jest niezbędne do przeprowadzenia szkolenia, kursu lub lekcji. Wszyscy uczestniczący w procesie edukacyjnym mogą po prostu siedzieć w zaciszu domowym. Nie ma więc mowy o kolejnym wydatku, czyli dojazdach do docelowego miejsca kursu. Wszystko odbywa się w sieci, a uczniowie mogą być fizycznie oddaleni od nauczyciela o tysiące kilometrów.

Stały dostęp do materiałów.
Chociaż stacjonarne nauczanie ma niewątpliwie wiele zalet, to o ile uczeń nie sporządzi bardzo dobrych notatek, część wiedzy może mu bezpowrotnie umknąć. E-nauczanie zapewnia stały dostęp do już opracowanych tematów w postaci różnego rodzaju materiałów. Można więc zawsze wrócić do sprawiających problem zagadnień. Mając do dyspozycji przygotowany przez nauczyciela materiał nie ma wątpliwości, jaka wiedza została przekazana i co będzie wymagane na teście sprawdzającym stopień jej przyswojenia. Uczenie się z własnych notatek, zawsze jest obarczone ryzykiem, że nie wszystko zostało dobrze zrozumiane lub zapisane w klarowny sposób.

Elastyczny czas poświęcony na naukę
Ze stałym dostępem do bazy wiedzy wiąże się także elastyczny czas nauki. Naturalnie najważniejszą częścią e-nauczania jest synchroniczność, czyli lekcje prowadzone w czasie rzeczywistym, jednak dostępne materiały można wykorzystywać w najbardziej dogodnym dla ucznia momencie.

Sprawdzanie wiedzy
Skuteczne monitorowanie postępów w nauce jest w tradycyjnym nauczaniu niezwykle trudne. Co prawda kartkówki i sprawdziany to stały element szkolnej edukacji, jednak w praktyce ilość materiału wyklucza częste sprawdzanie, w jakim stopniu uczniowie opanowali dany zakres wiedzy. Specyfika e-nauczania wymaga częstego sprawdzania postępów. Uczniowie bardziej przykładają się do nauki, kiedy wiedzą, że ich wiedza jest systematycznie sprawdzana. Zastosowanie quizów i testów sprawdza, ale jednocześnie utrwala wiedzę.

Monitorowanie postępów
Z systematycznym sprawdzaniem uzyskanej dzięki e-nauczaniu wiedzy wiąże się również dokumentowanie postępów. Jest to istotne zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców dzieci, które uczestniczą w zdalnym nauczaniu. Stacjonarna nauka nie daje tak przejrzystych i łatwo dostępnych dowodów na postępy w nauce. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko pogłębiania się problemów, a także opracować system pomocy dziecku w opanowaniu trudnego tematu. I rodzic, i nauczyciel wie, na co powinien zwrócić szczególną uwagę.

Indywidualne podejście do ucznia
Nawet najlepszy komputer nie zastąpi kontaktu z nauczycielem. W e-nauczaniu niezwykle ważny jest właśnie ten aspekt. Technologia jest tylko środkiem i przekaźnikiem, który wspomaga naukę i której zadaniem jest dbać o jak najlepszą jakość kontaktu nauczyciel-uczeń. Możliwość konsultacji o ustalonej indywidualnie porze pozwala na budowanie relacji, mimo dzielącej ich odległości. Ale kontakt z innymi rówieśnikami jest równie ważny. Współczesna technologia pozwala na łatwiejszy niż kiedykolwiek kontakt z innymi uczniami – wideokonferencje, czy fora internetowe dają możliwości stałego przepływu informacji, a także – pogłębiania więzi.
Społecznościowy aspekt tego typu nauczania jest ważniejszy, niż się wydaje. Świadomość, że inne dzieci także uczestniczą w lekcjach skutecznie zachęca do nauki i likwiduje poczucie osamotnienia, które bardzo często pojawia się podczas nauki przez Internet. Interakcja z rówieśnikami pomaga na każdym etapie nauki.

E-nauczanie może być bardzo skuteczną metodą nauki – równie skuteczną jak tradycyjne formy zdobywania wiedzy. Dzisiaj coraz częściej instytucje edukacyjne doceniają e-learning i w swoim programie uwzględniają korzystanie z platformy internetowej służącej do pogłębiania wiedzy i prowadzenia dyskusji. Korzyści płynących z tej metody jest wiele – najważniejszą jest wygodne zdobywanie nowych umiejętności i informacji. Jakość procesu nauczania, dzięki ciągle rozwijającym się nowym technologiom, jest coraz lepsza i przestaje odbiegać od jakości tradycyjnego, stacjonarnego uczenia się. Dużą zaletą, prócz wygody i swobody każdego uczestnika e-nauczania jest obniżenie kosztów całego przedsięwzięcia, które w innych warunkach byłoby kłopotliwe i drogie. Możliwość stałego i regularnego monitorowania postępów w nauce także czyni nauczanie przez Internet atrakcyjne, zarówno dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Nie mniej ważny jest kontakt z innymi uczniami – poznawanie nowych ludzi, których nie poznałoby się, gdyby nie pośrednictwo sieci internetowej, a także rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

<< Wróć do poprzedniej strony