Witamy na stronie Dobra Edukacja


E-learning – pomoc w nauczaniu domowym

E-learning – co to jest

E-learning jest formą nauczania, która wykorzystuje sieć komputerową i Internet do nauczania. W praktyce przy pomocy różnych mediów elektronicznych (komputery, tablety, a również coraz częściej smartfony) umożliwia uczestnictwo w rożnego rodzaju szkoleniach, kursach a nawet studiach bez konieczności fizycznej obecności na sali wykładowej. E-learning zyskuje obecnie coraz większą popularność. Coraz powszechniejszy dostęp do mediów, w tym rozwój mediów mobilnych ułatwia proces uczestnictwa w tego typu kursach.

E-learning – plusy i minusy

Do niewątpliwych zalet e-learningu należy możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie. Oszczędzamy czas i pieniądze na kosztach dojazdu. Kolejnym niewątpliwym plusem jest dostosowanie kursu lub szkolenia do indywidualnych potrzeb, w wielu kursach można wybrać tempo i zakres nauki. E-learning to także dostęp do szerokich zasobów wiedzy uczelni i organizacji oferujących kursy. Szeroki wybór kursów e-learningowych zachęca coraz więcej osób do samokształcenia.

Minusem e-learningu jest brak możliwości tradycyjnej socjalizacji z innymi uczestnikami kursu. Dla wielu osób interakcje z innymi osobami biorącymi udział w szkoleniu są też dużą motywacją do nauki. To właśnie problemy z motywacją są także kolejnym minusem e-learningu. Mimo wyznaczonych kolejnych etapów i testów sprawdzających zdobytą wiedzę wielu jej uczestnikom brakuje zewnętrznego czynnika motywującego do regularnej nauki.

E-learning w nauczaniu domowym

E-learning może być ciekawie wykorzystany w nauczaniu domowym (więcej informacji na www). Nauczanie domowe jak nazwa wskazuje to nauka dzieci w domu, najczęściej przez rodzica ale może to być także opiekun lub inna prawnie wyznaczona osoba. Program nauczania domowego jest ustalany przez osobę prowadzącą, postępy są na bieżąco monitorowane przez szkołę ale nadal nauczanie domowe oferuje dużą dowolność.
E-learning jako łatwo i prawie wszędzie dostępne narzędzie może więc być efektywnie wykorzystane w nauczaniu domowym. Przykładowo e-learningowy kurs języka angielskiego może stanowić wartościowe uzupełnienie codziennej tradycyjnej nauki z rodzicem. Oprócz e-learningowych tradycyjnych kursów przydatnych w nauczaniu domowym można również wprowadzić coś bardziej  niestandardowego, jak na przykład kursy dotyczące grafiki gier komputerowych czy szydełkowania. Znając potrzeby dziecka istnieje wiele ciekawych ofert kursów, które mogą być  przydatne w codziennej nauce.

E-learning może więc być nie tylko rodzajem uzupełnienia dotychczas zdobytej wiedzy ale również formą wprowadzającą zupełnie nową wiedzę i kierunki rozwoju.

<< Wróć do poprzedniej strony